ruda śląska

O nas

Dom Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji. Zakres usług świadczonych przez Dom uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca. Działania wspierające koordynuje pracownik pierwszego kontaktu, wybrany przez mieszkańca wśród pracowników Domu. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. W naszym Domu mieszkaniec jest osobą najważniejszą, otoczony jest opieką życzliwego i wrażliwego personelu. Swoją pracą zapewniamy każdemu ochronę jego godności osobistej, dajemy poczucie intymności i bezpieczeństwa. Chętnie współpracujemy z rodziną i środowiskiem.
W celu zapewnienia swobody poruszania się osobom starszym i niepełnosprawnym zlikwidowano bariery architektoniczne na terenie budynku i w jego otoczeniu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w domu zainstalowano system alarmowo-przeciwpożarowy oraz nowoczesny system przyzewowy.

Niezaprzeczalnym walorem Domu jest jego otoczenie, duży ładnie zaaranżowany park zachęca do spacerów, latem jest ulubionym miejscem spotkań z rodziną i przyjaciółmi, w zaciszu zieleni, mieszkańcy mogą mile spędzać swój wolny czas. Zielony teren pozwala też na organizację plenerowych imprez.

Dodatkowym atrybutem naszego Domu jest zdrowa i smaczna kuchnia, jest to szczególnie ważne w przypadku osób somatycznie przewlekle chorych. Zapewniamy cztery posiłki dziennie, zestawy dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza i sugestiami mieszkańca. Dla urozmaicenia życia dnia codziennego terapeuci organizują wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych domów, do kin, teatrów, opery i filharmonii. Wspólnie z mieszkańcami przygotowują ciekawe konkursy i gry towarzyskie, organizowane są spotkania przy muzyce, wieczorki poetyckie, spotkania urodzinowe.

Mieszkańcy korzystają z zajęć rehabilitacyjnych, które mają charakter zarówno terapeutyczny jak i rekreacyjny. Zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów, mają charakter indywidualny lub grupowy. Do dyspozycji mieszkańców jest dobrze wyposażona sala gimnastyczna, rowery stacjonarne, atlas. Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z zajęć na basenie.

Na terenie Domu znajduje się kaplica. Mieszkańcy mają zapewniony kontakt
z kapelanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem. Dużym zainteresowaniem cieszą się pielgrzymki do Sanktuarium w Piekarach Śląskich, do Częstochowy i innych miejsc kultu religijnego. Mieszkańcy chętnie biorą udział
w wyjazdowych wycieczkach plenerowych.

W Domu działa Rada Mieszkańców, która reprezentuje pensjonariuszy. Współpracuje
z Dyrektorem Domu i pozostałymi pracownikami, w celu jak najlepszego dostosowania organizacji pracy Domu do oczekiwań mieszkańców.